Nëse bëni një blerje tek ne, ju automatikisht pranoni kushtet dhe termat tona.

KTHIMI I PRODUKTIT:

Produktet e blera në faqen tonë www.sekret.al nuk mund të kthehen, për shkak të natyrës intime që karakterizon këto kategori produktesh, me përjashtim të disa rasteve të veçanëta. Kthimi ose ndërrimi i produkteve bëhet vetëm në këto raste të veçanëta:

1. Vihet re që nga pamja e jashtme e paketimit te produktit se produkti i dorëzuar nuk është i njëjtë me atë të porositur.

2. Vihet re se produkti branda paketimit nuk është i njëjtë me atë të paraqitur në paketim, ose nuk është i njejtë me atë të porositur.

3. Vihen re dëmtime fizike të produktit brenda paketimit, në momentin e çpaketimit.

4. Vihet re se ka kaluar data e skadencës së produktit (nëse ka datë skadence).

Në të gjitha rastet, produkti i dorëzuar duhet të jetë me paketimin origjinal, pa shenja gërvishtjeje. Duhet të çpaketohet me kujdes, në mënyrë që të mos pësojë dëmtime gjatë këtij proçesi dhe duhen ruajtur të padëmtuara paketimi dhe aksesorët që ka brenda paketimit. Produktin duhet ta sillni tek dyqani jonë fizik, ose ta dërgoni tek ne me postën që e morët. Gjithashtu duhet të na thoni arsyen përse e ktheni në mënyrë që ne të përmirësohemi më tej në shërbimin tonë.

E DREJTA E AUTORIT:

Të gjitha dizenjot, teksti, grafika, udhëzimet, komentet, përzgjedhjet dhe rregullat janë eskluzive për kompaninë tonë dhe janë të mbuluara nga ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Leja ju është dhënë për të parë, për të bërë kopje elektronike dhe të printoni një pjesë të kësaj faqeje webi për qëllimin e vetëm për tu përdorur si një burim për blerje. Ç’do përdorim tjetër i materialeve në këtë faqe webi, duke përfshirë edhe riprodhimin për qëllime të tjera si ato që përmendëm më lart, modifikimi, shpërndarja ose ribotimi, pa lejen paraprake me shkrim të kompanisë, është i ndaluar rreptësisht.

MBROJTJA ME LIGJ DHE DETYRIMET TONA:

Ne jemi një subjekt i regjistruar në dosjet e QKR në Shqipëri dhe gëzojmë të gjitha të drejtat e autorit në bazë të ligjit Shqiptar. Gjithashtu ne paguajmë të gjitha detyrimet në tatime dhe bashki. Kështu serioziteti jonë nuk limitohet vetëm në faqen e internetit por edhe në rregullat e bisneseve në Shqipëri. Gjithashtu ne kemi detyrim ndaj jush vetëm për çështjet që ne specifikojmë në faqen tonë me kushtet që ne japim. Këto kushte mund të ndryshojnë me kalimin e kohës edhe pa u njoftuar, por asnjëherë nuk do ju fshihen apo manipulohen.

DETYRIMET

Ju, me përdorimin e kësaj faqeje, nënkuptoni që jeni dakort me kushtet tona dhe i pranoni ato në momentin që bëni një blerje. Ne gjithashtu jemi të detyruar të respektojmë ç'do premtim dhe shërbim që publikojmë në faqen tonë www.sekret.al.